Pravno obvestilo

Pravno obvestilo

Predmet pravnega obvestila so spletne strani na naslovu http://www.odklikni.si, v nadaljevanju: spletne strani, s katerimi upravlja Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

Prosimo, da pred uporabo teh spletnih strani pozorno preberete pogoje in pravila uporabe, ki so na voljo tukaj. Z vstopom na te spletne strani potrjujete, da ste seznanjeni s splošnimi pogoji uporabe teh spletnih strani, da z njimi soglašate, ter da vas določbe teh splošnih pogojev zavezujejo. Če pogojev uporabe ne želite sprejeti, ne uporabljajte teh spletnih strani.

  1. Definicije pojmov

Lastnik, skrbnik in upravljavec aplikacije, spletnega mesta in domene je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).

Spletno mesto predstavlja vsaka spletna stran v okviru naslova http://www.odklikni.si

Uporabnik oziroma uporabnica aplikacije in spletnega mesta (v nadaljevanju: uporabnik) je vsaka oseba, ki uporablja aplikacijo in obišče katerokoli spletno stran na spletnem mestu.

  1. Sprejem splošnih pogojev

Uporabnik je zavezan upoštevati Splošne pogoje. Uporabnik z uporabo aplikacije in spletnega mesta na naslovu http://www.odklikni.si sprejema te Splošne pogoje in izjavlja, da je z njimi seznanjen in da se z njimi strinja.

  1. Omejitev odgovornosti

Podatki in informacije, objavljene na teh spletnih straneh, so zgolj informativne narave. Ministrstvo si prizadeva zagotoviti, da spletne strani delujejo nemoteno ter da so informacije, ki so objavljene na tem spletnem mestu, pravilne, točne in ažurne, vendar ne prevzema nikakršne zakonske ali druge odgovornosti glede delovanja spletnih strani in informacij na teh straneh.

Ministrstvo ali katera koli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku ali izdelavi aplikacije in spletne strani ali še sodeluje pri nadgradnjah in novih informacijah in podatkih, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz morebitnih tehničnih težav, prekinitve delovanja storitev ali drugih motenj, zaradi katerih bi bil uporabniku onemogočen dostop ali uporaba informacij in podatkov na teh spletnih straneh.

Prav tako ministrstvo ne odgovarja za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Ministrstvo tudi ne more biti odgovorno za kakršne koli poškodbe (vključno s tistimi, ki jih povzročajo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katere koli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do spletnih strani in aplikacije, zaradi vašega obiska strani ali kakršne koli uporabe aplikacije. Ministrstvo ne more biti odgovorno za nikakršno škodo kakršne koli vrste, ki bi nastala zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe spletnih strani.

Aplikacija in spletna stran lahko vsebujejo povezave na spletne strani, ki jih upravljajo tretje osebe. Ministrstvo ne prevzema nikakršne odgovornosti za vsebino in pravilnost informacij, ki se nahajajo na spletnih straneh tretjih oseb. Povezave na spletne strani tretjih oseb so na voljo zgolj zaradi prikladnosti uporabnikom teh spletnih strani in jih uporabljate na lastno odgovornost.

  1. Avtorske pravice

Vse vsebine teh spletnih strani so zaščitene z avtorskimi pravicami ministrstva, ki ima na vsebinah izključno pravico. V vsebino se poleg besedila in podatkov šteje tudi celotna grafična podoba spletnega mesta z vsemi grafičnimi elementi. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv spletnih strani brez predhodnega pisnega dovoljenja ministrstva je prepovedana. Prav tako je prepovedana uporaba katerega koli elementa spletnih strani za kakršne koli druge namene kot za izključno osebno, nekomercialno oziroma domačo rabo.

  1. Varovanje zasebnosti

Aplikacijo lahko uporabljate brez identifikacije in podajanja osebnih podatkov, enako velja za spletno mesto. Podatki o uporabi aplikacije in spletne strani, predvsem katere vsebine so največkrat obiskane, koliko je dnevnih obiskov in koliko časa obiskovalci oziroma obiskovalke ostanejo na posamezni strani, se avtomatsko shranjujejo. Ob vsakem obisku aplikacije se avtomatsko beležijo določeni podatki, kot so IP številka, čas in trajanje obiska, verzija brskalnika in podobno. To so statistični podatki o uporabi spletnih strani in aplikacije, ki niso osebno določljivi. Ministrstvo tako zbranih podatkov ne sme ločeno obdelovati in/ali jih povezovati z drugimi podatki. Ministrstvo nobenih podatkov, pridobljenih z obiskom spletnih strani, ne bo posredovalo tretjim osebam.

  1. Končni določbi

Za splošne pogoje in razmerje uporabnika z ministrstvom se uporablja slovensko materialno in procesno pravo in določi pristojnost sodišč na območju Republike Slovenije. Ti splošni pogoji stopijo v veljavo in zavezujejo ministrstvo in uporabnika z dnem objave na spletnem mestu.

Izdelavo spletne aplikacije je financiralo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, ob finančni podpori Evropske unije. Evropska komisija ni odgovorna za informacije, ki so objavljene na tej spletni strani in njihovo nadaljnjo uporabo, ker predstavljajo poglede izvajalca projekta.